Chúng tôi rất vinh dự được tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia” TECHFEST 2020 và đồng hành cùng TOP 60 Start-up mới trong năm nay.


Sắp tới, Wiziin hy vọng cùng đồng hành với ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai!


#WiziinxTechFest #Techfest2020

Recommended Posts