Việt Nam

  1. #GIMO, startup Fintech xây dựng nền tảng ứng lương linh hoạt vừa huy động được 1,9 triệu USD vòng sau hạt giống do Quỹ #IntegraPartners của Singapore dẫn đầu, cùng với các nhà đầu tư khác như #ResolutionVentures#BlauwparkPartners, và #TNBAuraVNScout.
  2. #VerseHub, một techstartup thành lập bởi các nhà sáng lập người Việt và Anh phát triển theo xu hướng Metaverse vừa nhận vốn đầu tư 1 triệu USD từ #GameFi.
  3. #Recruitery, một startup về nhân sự có trụ sở tại Việt Nam đã nhận được một khoản tài trợ hạt giống không được tiết lộ từ #CyberAgentCapital

Châu Á

  1. #KlinikPintar, healthtech startup có trụ sở tại Indonesia, huy động được hơn 4,1 triệu USD trong series A do #GoldenGateVentures và #PTBundamedik dẫn đầu, với sự tham gia của #SkystarVentures và #SequisLife.
  2. #Defy, một nền tảng cryptocurrency exchange có trụ sở tại Ấn Độ được YC hậu thuẫn, đã huy động được 5,5 triệu USD trong vòng hạt giống do #GoatVC#JamFund và #GoodwaterCapital dẫn đầu.
  3. #Okhome, một dịch vụ dọn dẹp nhà có trụ sở tại Indonesia, đã huy động được 3 triệu USD trong vòng series A từ #PoscoVenture Capital, A Ventures, ES Investor, Honest Ventures và Enlight Ventures.

Recommended Posts