Dizim AI

Nền tảng tiếp thị kỹ thuật số & tạo video sáng tạo ứng dụng AI, dữ liệu lớn cũng như chuyên môn sản xuất phương tiện truyền thông sáng tạo giúp các doanh nghiệp trực tuyến trở thành giải pháp tiếp thị kỹ thuật số tự động, đơn giản với chi phí hợp lý.

Iamus

Iamus là một công ty công nghệ nông nghiệp sử dụng máy học để biến hình ảnh, môi trường và sinh trắc học của chim và trang trại thành dữ liệu có thể phân tích cho các nhà chăn nuôi gia cầm.